Ruiters laat die stof staan

Milla Enthoven en Alizee Evans, twee perderuiters van Hoërskool Hartbeespoort, het die skool by SANESA verteenwoordig en in elke arena die skool se naam hoog gehou.