Eksamenoorlewing

Hoërskool Hartbeespoort se diensraad, VSR en Interact-klub het die insiatief geneem om eksamenoorlewingspakkies saam te stel. Elke graad is gevra om skryfbehoeftes en eksamen-noodsaaklikhede soos koffie, warm sjokolade en sokkies skool toe te bring.

Van links is Eloise Shelly, Stephan van der Colff, Carissa Cronje en Elli Kruger.