Hofsaak dreig oor ‘oewerkaping’

Dit is die afleiding uit die reaksie van die Departement van Waterwese en Sanitasie nadat die klub die regsmening van ‘n senior advokaat verkry het en die department dienooreenkomstig in kennis gestel het.

Die regsmening is verkry omdat die departement die klub wou dwing om aansoek te doen om ‘n huurkontrak, ongeag die feit dat oewereienaars wat deur die klub verteenwoordig word, reeds sedert 1925 beskik ook ‘n serwituut wat die oewer vir hulle gebruik reserveer. In sy kennisgewing wat bedien is op sowel die Minister van Waterwese en Sanitasie as die direkteur-generaal van die departement en die plaaslike direkteur van operasies, word gewys op die grondslag vir die klub en die grondeienaars se aanspraak soos vervat in die betrokke regeringskennisgewings en die titelaktes van eiendomseienaars in Schoemansville.

Die klub is genoop om op te tree nadat amptenare van die department die klub in kennis gestel het dat etlike aansoeke ontvang is vir die huur van dele of die hele oewergebied van Schoemansville en dat hierdie aansoeke ernstig deur die departement oorweeg word. Huuraansoeke kan waarskynlik ook vir Kosmos en Meerhof, met soortgelyke oewerregte, oorweeg word.

In sy antwoord op die klub se prokureursbrief, sê die Hoofdirekteur:Regsdienste van die departement dat die departement van plan is om voort te gaan om huurkontrakte toe te ken op eiendom wat “aan die department behoort”. Hy sê dit is jammer dat die klub die departement probeer keer om huurkontrakte te sluit, aangesien dit ernstige gevolge inhou vir mense wat vir hulle inkomste afhanklik is van die voorgestelde huurkontrakte. Volgens hom sal die department op niemand se regte inbreuk maak in die toekenning van huurkontrakte nie, wat vertolk word as ‘n voorneme om in elk geval die oewerterrein te verhuur en grondeienaars slegs toe te laat om vis te vang of hulle bote te water te laat, sonder inagneming van die serwituut wat die oewer vir grondeienaars reserveer.

Daar kan verwag word dat inwoners hewig ontsteld sal wees oor departement se benadering. Die besluit om kommersiële bootritte te staak, is geneem weens die oorlading van die fasiliteite en die geraasfaktor omdat die oewergebied midde-in ‘n woonbuurt is. Die enigste oorblywende aansoeker om ‘n deel van die oewer te huur vir die bedryf van ‘n besigheid is die operateur wie se kontrak ingevolge ‘n besluit van twee agtereenvolgende algemene jaarvergaderings van die klub gekanselleer is maar steeds weier om die perseel te ontruim. Die betrokke operateur se lewensmaat het in 2011 ‘n nie-oordraagbare kontrak met die klub gesluit nadat toestemming van die departement verkry is om ‘n partytjieboot op die dam te bedryf. Die kontrak, wat eintlik streng gesproke ongeldig is aangesien die klub nie beskik het oor die regte wat hy ingevolge die kontrak toegeken het nie, het bepaal dat die ooreenkoms met wedersydse kennis van 12 maande beëindig kan word, wat wel gedoen is.

Die kontrak het intussen, tesame met o.a. eiendomme in Melodie en Xanadu, ‘n bate in ‘n egskeidingsgeding geword en ten spyte van die nie-oordraagbaarheid van die ooreenkoms, het die besigheid van eienaar verwissel. Dit is nou blykbaar dié eienaar wat weier om die besluit van die klub en die kansellasie van die kontrak te aanvaar en met die “mondelinge toestemming” van ‘n amptenaar van Waterwese voort te gaan om die klub, en die grondeienaars van Schoemansville uit te daag.

Die Schoemansville-oewer is oor ‘n tydperk van meer as 30 jaar ontwikkel in die lushof wat dit vandag is. Dit is te verstane dat gierige mense met begerige oë na die mooiste deel van die Hartbeespoortdamoewer sal kyk. Dit is egter ontwikkel en verfraai met die sweet en geld van die inwoners, met slegs beperkte ondersteuning van owerheidsweë. Die veronderstelling was nooit dat dit ‘n toerisme-fasiliteit sou wees nie, al is toeriste welkom en het toerisme-operateurs ook hoe hard probeer om beheer daaroor te verkry. Die toerismevereniging het, trouens, blykbaar, volgens ‘n amptenaar van Waterwese, ook aansoek gedoen om dié deel van die oewer te huur, ondanks die ongerief wat dit vir Schoemansville-inwoners sou meebring.

Aansoeke om huurkontrakte vir die oewer word vertroulik gewerf en gehanteer en die publiek het nie die geleentheid om kommentaar te lewer of beswaar te maak nie.

Inwoners en, in besonder, grondeienaars van Schoemansville, wat betrokke wil raak in die poging om die oewer vir inwoners te red, kan hulle kontakbesonderhede, tw. naam, e-posadres en selfoonnommer, per SMS stuur aan 062 892 8314

Sien ook:

Is government trying to steal your rights?

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
‘I love making others smile’

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Kormorant


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other