Farmers / Plaasboere

The best way to tackle rural crime is to involve everyone within the rural community. Creating a close, watchful and interactive bond between farmers, police and countryside residents is vital in preventing crime and ensuring criminals are brought to justice.

There are a number of ways in which everyone can work together to tackle rural crime: Look out for your neighbours and be aware of the increasing dangers of rural crime.

Join a Farm Watch scheme to help organise security within the countryside. Share suspicious sightings with the local community.

Maintain links with the police and report all crimes to the police. Underreporting can create a detrimental cycle by which rural crime is underestimated and therefore not prioritised or sufficiently resourced.

By proactively working together, rural communities can play a key role in ensuring farmers are able to continue to work effectively.

Die beste manier om landellike misdaad te bekamp is deur die samewerking van almal in die landelike gemeenskap.

Waaksaamheid en noue samewerking tussen plaasboere, polisie en ander inwoners in die omgewing is noodsaaklik om misdaad te voorkom en te verseker dat misdadigers vasgetrek word.

Daar is verskeie maniere waarop almal in die gemeenskap kan saamwerk om landelike misdaad aan te spreek: Kyk uit vir jou bure en wees bewus van toenemende landelike aanvalle en misdaad.

Sluit by ‘n plaaswag of landelike beveiligingsgroep aan om veiligheid in die gebied te struktureer. Deel verdagte aktiwiteite met die plaaslike gemeenskap. Bly in verbinding met die polisie en meld alle misdaad aan. Die gebrek aan aanmelding van misdaad kan daartoe lei dat landelike misdaad onderskat word en dus nie prioriteit geniet nie.

Deur proaktief saam te werk, kan landelike gemeenskappe ‘n sleutelrol speel om te verseker dat boere veilig hul werk kan doen.

Our Farmers 

Our Future

No Farmer • No Food • No Future

MOET ASSEBLIEF NOOIT JOU VEILIGE SONE NA DONKER VERLAAT NIE

DISPLAY WARNING SIGNS HIGHLIGHTING YOUR SECURITY MEASURES

MAAK SEKER JOU HELE PERSEEL IS BEHOORLIK OMHEIN

SEPARATE YOUR BEDROOMS FROM THE REST OF YOUR HOUSE WITH A SECURITY GATE

ALWAYS HAVE A TWO-WAY RADIO WITH BATTERY BACK-UP FOR EMERGENCY COMMUNICATION

BAIE BEJAARDE MENSE WIL NIE VAN HUL PLASE TREK OF VAN MODERNE TEGNOLOGIE GEBRUIK MAAK OM HUL TE BEVEILIG NIE – ANDER BOERE MOET HELP DAT HUL BEVEILIG WORD

MOEDIG WERKERS AAN OM INLIGTING OOR VERDAGTE OMSTANDIGHEDE VIR JOU TE SÊ

DIT IS BELANGRIK OM SEKURITEIT BY ALLE DEURE AAN TE BRING