Terapeute vergader by Meerhofskool

Terapeute van verskeie dissiplines, wat opvoedkundige sielkundiges, fisioterapeute, arbeidsterapeute, biokinetikuste, ortotiste, spraakterapeute, visuele terapeute, remedierende onderwys en equine-terapeute insluit, het verlede week by Meerhofskool bymekaargekom vir ‘n handevatprojek met die skool om mekaar te leer ken en meer van elkeen se spesialiteit te leer.