Vakante Pos

ALGEMENE KANTOORDAME

Kwalifikasies en Ondervinding:
• Minimum Matriek met administratiewe kwalifikasie.
• Rekenaargeletterdheid in MS Office, Word, Excel en E-pos.
• Tweetaligheid is ‘n vereiste – Afrikaans & Engels: praat, lees en skryf.
• Kantooradministrasie – ten minste twee jaar.
• Saamstel van akkurate verslae en werksdokumente.
• Akkurate funksionering onder druk.

Die pos het betrekking:
• ‘n Uitdagende geleentheid vir ‘n dinamiese persoon met goeie menseverhoudings en administratiewe kwalifikasie en vaardighede.
• Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die volle spektrum van administratiewe en PA pligte ter ondersteuning van Hoofbestuur en senior personeel.
• Hantering van ontvangste en algemene sekretariële take by Produksie kantore.
• Druk van etikette.
• Hulpverlening t.o.v. rekordhouding en administrasie van Voedselveiligheid en Beroepsgesondheid sisteme en verwante take.
• Algemene kantoor take.

Die organisasie bied die suksesvolle kandidaat
• Markverwante vergoeding en ander standaard voordele eie aan die onderneming.

E-pos of faks u volledige CV voor of op 05 November 2021 aan:

Die Personeel Beampte
Aandag : Me Joanne Bruwer
Verwysing : Algemene Kantoordame
Faks : 086 697 0462
E-pos : joanne@magaliescitrus.co.za

Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Vacancy

Qualified Pharmacist Assistant Basic
Post Basic

• Computer Literate
• Bilingual
• Willing to work weekends/after hours
• Own transport

Hand CV in @ Ifafi Pharmacy, Silverside Centre, Ifafi, Hartbeespoort

Vacancy

We are looking to hire a front office/reception/reservations lady to join our dynamic team.

The ideal candidate must be fluent in English and Afrikaans, must have own transport, be well presented, energetic and well spoken, must be willing to work shifts and on weekends/public holidays.
Tourism & Hospitality
experience is an advantage.

Please send CV to events@hartiesharbour.co.za

Vakante Pos

RotoTank North West het tans ‘n betrekking
(Non BEE) vir ‘n Algemene Werker / Drywer met die volgende vereistes:
• Minstens ‘n geldige Kode 10 met Sleepwa
Bestuurderslisensie
• ‘n Geldige Openbare Bestuurs Permit
(PDP).
• Moet eie Vervoer hê.
• Moet woonagtig wees naby Brits of
Hartbeespoort omgewing.
• Netjies en hardwerkend.

Stuur CV na
northwestsales@rototank.co.za